zeropoint
Batolec duhový (Apatura iris), Třebýcinka - Hráz, 6/2009, f: Bešta
Batolec duhový (Apatura iris), Třebýcinka - Hráz, 6/2009, f: Bešta