zeropoint
Mozaikovitá seč, NPP Adámce, 2006, f: Šnajdara
Mozaikovitá seč, NPP Adámce, 2006, f: Šnajdara