Proč mapovat motýly?Procesy v přírodě, ať už mají různé příčiny, jsou dynamické povahy. Z hlediska motýlů to může mimo jiné znamenat, že druhy dříve běžné se postupem času na mnoha místech svého výskytu dostaly na pokraj vyhynutí či již dokonce vyhynuly. Jiné, dříve vzácné a ojediněle se vyskytující, se počaly opětovně šířit a stávají se častějšími. K postihnutí a lepšímu pochopení takovýchto stále probíhajících změn je potřeba znát jejich trend z dlouhodobějšího časového hlediska a v širších souvislostech. Proto má (bez větší nadsázky) jakýkoliv údaj o výskytu konkrétního druhu na dané lokalitě svoji hodnotu a mapování výskytu motýlů se stává jedním z nástrojů sledování proměn životního prostředí jako celku. Mapovat lze mnoha způsoby, jejichž výběr závisí na možnostech každého mapovatele - hlavně vzhledem k velikosti mapovaného území (tím může být např. každodenní trasa do školy či zaměstnání, zahrada rodinného domku, město, region) a šíři výběru druhů (od jednoho nebo několika druhů, které mapovatel bezpečně zná, po čeleď nebo celou větší skupinu - např. denní motýly). Nezastupitelnou úlohu má mapování též v přímé návaznosti na ochranu přírody, kdy eventuálním zjištěním významného druhu na dané lokalitě může být lokalita ušetřena nežádoucích zásahů a udržována ve stavu umožňujícím zachování společenstva, jehož je daný druh součástí.


Mapování motýlů – přispějte k mapování denních motýlů vyplněním škrtacího archu a jeho zasláním na naši adresu.
Škrtací arch ke stažení (XLS)
Škrtací arch k okamžitému vyplnění online a odeslání