Řešené projektyŠumava (Nové Údolí, Stožec, VVP Boletice): management (kosení , likvidace expanzivních dřevin, pastva) na lokalitách např. modrásků rodu Phengaris, perleťovce mokřadního (Boloria eunomia), žluťáska borůvkového (Colias palaeno) a dalších; studium populační struktury a dynamiky místní kolonie ohniváčka rdesnového (Lycaena helle); faunistické průzkumy.

Managementové práce a paralelní průzkumy na projektových lokalitách – průběžně během sezóny, bude oznámeno s několikatýdenním předstihem. Kontakt – A. Pavlíčko (Šumava), M. Bešta (Zámkovská hora), P. Heřman (Klenová)

Zámkovská hora u Klatov: management (kosení , likvidace expanzivních dřevin, rozšiřování stepních ploch – strhávání drnu, prosvětlování lesních porostů aj.); faunistické průzkumy (kromě motýlů též brouci, vybrané skupiny blanokřídlých, dvoukřídlých, botanické průzkumy).
Webové stránky Zámkovské hory

Tankodrom Klenová u Klatov: management (likvidace expanzivních dřevin, rozšiřování krátkostébelných ploch); faunistické průzkumy (kromě motýlů též vybrané skupiny dvoukřídlých, brouků, blanokřídlých, botanické průzkumy).

Exkurze s výkladem pro zájemce – Zámkovská hora, Klenová – předem stanovené termíny nebo po domluvě. Kontakt – Miloš Bešta (Zámkovská hora), P. Heřman (Klenová)

European Moth Nights – každoroční účast členů SOM na projektu sledování nočních motýlů ve zvoleném období.
Webové stránky European Moth Nights