EEA Grants / Norway GrantsEEA Grants / Norway Grants
Ministerstvo životního prostředíStudie a příprava odborných podkladů pro ochranu přástevníků mařinkového (Watsonarctia casta) a svízelového (Chelis maculosa) v letech 2015–2016

Cílem projektu byly:

1) aktualizace znalostí o výskytu těchto dvou ohrožených druhů a znalostí o jejich stanovištních nárocích,

2) příprava nových záchranných programů a programů péče o lokality jejich výskytu. Projekt byl koncipován jako odborný podklad a studie zahrnující rešerši veškeré dostupné literatury, rešerši sbírkového materiálu a datových sad/kartoték, identifikaci historických lokalit, floristické a ekologické zpracování stanovišť a systematické mapování na dříve známých a nově vytipovaných potenciálních lokalitách výskytu těchto dvou druhů.

Zde prezentované dokumenty byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah dokumentů je výhradně odpovědná Společnost pro ochranu motýlů a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.


Úvodní seminář – 7. března 2015 (pozvánka ve formátu PDF)

Terénní semináře – květen 2015 (pozvánka ve formátu PDF)
8. – 9. května 2015 (pátek, sobota) od 17 hod., terénní zařízení Správy NP Podyjí, Podmolí, terénní exkurze během soboty (od 9 do 15 hod.) – oblast Havraníků, bývalá vojenská cvičiště
9. – 10. května 2015 (sobota, neděle) od 17 hod., Bílé Karpaty, oblast Vápenek a Velké n. Veličkou, sruby hotelu Filipov, terénní exkurze během neděle (od 9 do 15 hod.) – Vápenky a Radějov
15. – 16. května 2015 (pátek, sobota) se srazem v 17 hod. na místě ubytování (Svatý Jan pod Skalou) a následným přesunem na Karlštejn – páteční terénní část byla kordinována s akcí „Karlštejnská můří noc“
– Terénní exkurze během soboty (od 9 do 16 hod.) – JZ oblasti krasu (Tmaň)
– Prezentace, představení projektu, metodik (sobota od 17 do 18 hod.)
– Terénní noční exkurze během sobotní noci (od 20 hod.) – JV oblasti krasu
– Neděle po obědě – ukončení semináře, možnost další exkurze (Heřman)

Pracovní seminář – 3. října 2015 (pozvánka ve formátu PDF)
Mapování a monitoring evropsky významných přástevníků Chelis maculosa a Watsonarcia casta v r. 2015, informace včetně výsledků (prezentace A. Pavlíčko)


Ukázky projektových podkladů

– přehledová mapa (JPG)
– záznamová tabulka (DOC)


Průběžné výstupy projektu

– příspěvek na IX. lepidopterologickém kolokviu (PDF, kompletní sborník z kolokvia zde)
– poster prezentovaný na IX. lepidopterologickém kolokviu a projektových seminářích (PDF)
– prezentace na seminářích 7. března 2015 (PPT), 8. května 2015 (PPT)


Fotodokumentace projektu

– fotogalerii z akcí naleznete na samostatné stránce


Analytická část projektu

dokument PDF


Výsledky projektu

dokument PDF
Chelis maculosa - výsledná mapa: 01, 02, 03, 04
Analýza a výsledky - mapový čtverec 7162
Analýza a výsledky - mapový čtverec 7165